Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.cardrivelog.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Yderligere information

Hvordan vi beskytter dine data

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Industriregulative krav om fremlæggelse

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for brug af CarDriveLog applikationen og www.cardrivelog.dk og www.cardrivelog.com.

1.Aftaleforhold
2.Indsamling og behandling af personlige oplysninger
3. CarDriveLog Applikationen
 3.1 CarDriveLog App
 3.2 Ejerskab
 3.3 Licens
 3.4 Forpligtelser og restriktioner
 3.5 Personoplysninger
 3.6 Betaling
4.Website
 4.1 Website
 4.2 Cookies
 4.3 Personoplysninger
 4.4 Beskyttelse af personoplysninger
5. Brug af referencer
6. Ændringer i Vilkårene
7. Opsigelse og ophævelse
8. Lovvalg og værneting
9. Ansvar og ansvarsbegrænsning
10. Kontakt

1.Aftaleforhold

Disse ”Generelle vilkår og betingelser for brug af www.cardrivelog.dk , www.cardrivelog.com (herefter benævnt som ”Website”) og CarDriveLog applikationen (herefter benævnt som CarDriveLog App)” (herefter benævnt som ”Vilkårene”) regulerer adgangen til og brug af Website og anvendelse af CarDriveLog App samt det indhold og de produkter og tjenester, der stilles til rådighed i forbindelse hermed.

Vilkårene gælder i forholdet mellem dig som bruger af Website og CarDriveLog App og Udbyderen. Udbyderen og ejeren af Website og CarDriveLog App er Plus Consult, CVR-nr.: DK20661682, Blåbærvej 11, 9500 Hobro, Danmark.

Med betegnelsen ”dig”, ”din” og ”du” sigtes til enhver bruger af Website og CarDriveLog App uanset, om der er tale om en privat bruger eller en virksomhed. Din adgang til Website og CarDriveLog App og brug af tjenesterne på Website og af CarDriveLog App udgør dit samtykke til at være bundet af Vilkårene, som etablerer et aftaleforhold mellem dig (bruger) og Udbyderen. Det er en betingelse for enhver form for brug af Website og CarDriveLog App, at du har samtykket til at være bundet af Vilkårene.

2.Indsamling og behandling af personlige oplysninger

Indsamling og behandling af personlige oplysninger (herefter benævnt Persondatapolitik) og dens vilkår er gældende for Udbyderens indsamling og behandling af persondata og med dit samtykke vedr. Vilkårene anses som indgående aftale mellem dig (bruger) og Udbyderen.  Persondatapolitikkens vilkår og betingelser er beskrevet henholdsvis i forhold til CarDriveLog App og Websitet. Indsamlede personoplysninger bruges udelukkende af Udbyderen.

3. CarDriveLog Applikationen
3.1 CarDriveLog App

CarDriveLog App er en applikation som downloades fra AppStore eller GooglePlay. CarDriveLog App er en applikation hvor det er muligt at registrere din kørsel enten i privat eller erhvervsøje med. Automatisk registrering af kørsel foregå kun ved aktiv brug af CarDriveLog App, hvor du skal logges ind og trykke på startknappen på selve CarDriveLog App.

Det forhold, at udbyderen stiller CarDriveLog App til rådighed for ovennævnte tjenester via AppStore og GooglePlay, bevirker ikke, at udbyderen bliver part i det aftaleforhold, der måtte blive etableret mellem dig(bruger) og AppStore og GooglePlay.  Udbyderen er således ingen part i sådanne aftaler.

Enhver bruger af CarDriveLog App accepterer ved afgivelsen af brugerens samtykke til Vilkårene, at der ikke kan rejses nogen former for krav mod Udbyderen i relation til de aftaler, der måtte blive indgået mellem brugeren af CarDriveLog App og AppStore eller GooglePlay.

3.2 Ejerskab

Udbyderen ejer alle rettigheder til CarDriveLog App. Din anvendelse og brug af CarDriveLog App giver dig ingen rettigheder hertil udover de rettigheder, der fremgår af Vilkårene, herunder licens til brug af CarDriveLog App. Udbyderen og ejeren af CarDriveLog App er Plus Consult, CVR-nr.: DK20661682, Blåbærvej 11, 9500 Hobro, Danmark.  

3.3 Licens

Med dit samtykke til at være bundet af Vilkårene bevilliger Udbyderen dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at tage adgang til og bruge CarDriveLog App på dine elektroniske medier (mobiltelefon, tablet m.v.)  i forbindelse med din brug af tjenesterne i CarDriveLog App.

Såfremt Vilkårene ikke overholdes, har Udbyderen ret til omgående og uden varsel at tilbagekalde licensen. Konsekvenserne heraf vil bl.a. være, at du ikke længere har ret til at bruge CarDriveLog App.

Udbyderen kan give dig en mulighed for at bruge tjenesterne på en gratis prøveversion basis. I sådanne tilfælde vil du ikke blive faktureret for en sådan brug for den periode, som kan fastsættes af Udbyderen. Når denne gratis prøveperiode udløber, vil du automatisk blive trukket fra dit kreditkort for 12 måneders licens.  Ny fornyelse af 12 måneders licens sker automatisk hvor du vil blive trukket fra dit kreditkort efter udløb af gamle licens. Hvis du ikke ønsker automatisk at abonnere på CarDriveLog, skal du gå til din app butikskonto og deaktivere automatisk betaling for CarDriveLog App.

I tilfælde af manglende betaling vil din konto blive suspenderet, indtil du opgradere til betalt konto og betaler derfor. Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre varighed af, eller at opsige, den gratis prøveperiode til enhver tid.


3.4 Forpligtelser og restriktioner

Ingen brugere af CarDriveLog App må foretage nogen af de nedenfor nævnte handlinger:

  • Kopiere, reproducere, ændre eller skabe afledte værker baseret på, distribuere, licensere, lease, sælge, videresælge, overføre, offentlig fremføre, offentlig opføre, transmittere, streame, udsende eller på enden vis udnytte de tjenester der er indeholdt i CarDriveLog App, bortset fra som udtrykkeligt tilladt af Udbyderen i medfør af Vilkårene
  • Dekompilere, foretage ”reverse engineering” på eller demontere tjenesterne indeholdt i CarDriveLog App med undtagelse af som tilladt ifølge gældende lov og udtrykkeligt tilladt af Udbyderen
  • ”spejle” eller ”frame” nogen del af tjenesterne i CarDriveLog App
  • Foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på ”scraping” , indeksering, ”surveying” eller på anden vis foretage ”data mining” af nogen del af tjenesterne i CarDriveLog App eller urimeligt bebyrde eller hindre drift og/eller funktion af nogen af tjenesterne i CarDriveLog App
  • Forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenesterne i CarDriveLog App eller dets relaterede systemer eller netværker

Det er til enhver brugers forpligtelse at sørge for, at alle tilladelser m.v. der måtte være nødvendige og påkrævet for, er indhentet og stedse overholdes. Du indvilliger i at overholde alle gældende love under brug af tjenesterne i CarDriveLog App, og at du må kun anvende tjenesterne til lovlige formål. 

3.5 Personoplysninger  

CarDriveLog App og de tjenester, der stilles til rådighed heri, må benyttes både i privat og erhvervsmæssig regi i forbindelse med automatiske registreringer af kørsel. Du skal registreres som bruger for at benytte sig tjenesterne i CarDriveLog App og opretholde en brugerkonto. En brugerkonto kan oprettes af såvel virksomheder, som privatpersoner.

Når du downloader CarDriveLog App på dine elektroniske medier (mobiltelefon, tablet m.v.) enten fra AppStore eller GooglePlay, kan du benytte oprettelse via Facebook, Google og med E-mail.  Når du benytter oprettelse via Facebook og Google, vil brug af tjenesterne bliver betinget af din accept af gældende regler for brug af Facebook og Google, herunder din betalingskortoplysninger.

Når du benytter oprettelse via E-mail vil du blive bedt om at indtaste visse personlige oplysninger såsom din E-mail, password, bilnummer, start kilometertæller. Du er forpligtet til at sørge for at disse oplysninger altid er korrekte- og opdaterede. For så vidt angår Udbyderens indsamling og behandling af indtastede oplysninger, har Udbyderen adgang til din E-mail i din brugerkonto vedr. brug af din CarDriveLog App. Udbyderen indsamler ikke de andre indtastede oplysninger. Din E-mail bruges udelukkende til kommunikation mellem Udbyderen og dig eks. bekræftelsesmail, nyhedsmail m.v. I tilfælde af support har du mulighed for at selv give samtykke vedr. brug af dine andre oplysninger fra din brugerkonto. Du må ikke autorisere tredjeparter til at bruge din brugerkonto, og du må ikke tildele eller på anden vis overføre din brugerkonto til nogen anden person, enhed eller virksomhed.

3.6 Betaling

Du betaler direkte til AppStore eller GooglePlay jf. gældende betalings- og persondata betingelser hos AppStore og GooglePlay, herunder kreditkortoplysninger. Udbyderen har ingen adgang til dine oplysninger du måtte dele med AppStore eller GooglePlay. Udbyderen kan derfor på ingen måder gøre sig ansvarlig for indgående aftaler mellem dig som bruger og AppStore eller GooglePlay.

4.Website
4.1 Website

Website www.cardrivelog.dk og www.cardrivelog.com  udbydes og ejes af Plus Consult, CVR-nr.: DK 20661682, Blåbærvej 11, 9500 Hobro, Danmark.

4.2 Cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

– Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
– Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder. 
– Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den.
– Adfærdsbaseret individuelt målrettet af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Du kan se hvordan du kan slette eller blokere dine cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering/ . Cookies bruges til at føre en statistik over hvor mange bruger Websitet samt indsamle oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på brugerne, for at tilpasse indhold og annoncering herefter. Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Websitet anvender ikke annoncenetværk.

4.3 Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores Website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager evt. køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger i det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login. Vi behandler persondata med følgende formål:
-For at kunne imødekomme brugerens forespørgsler på hjemmesiden
-For at kunne tilbyde nyhedsmail.

På dit CarDriveLog Kundepanel har du mulighed for tilføje, rette og slette informationer såsom afdelingsliste, billiste, chauffører liste, statens takster, vis log, sted liste, årsag liste. Udbyderen har ingen adgang til disse informationer med mindre du giver eksplicit adgang via dit samtykke eller i forbindelse med support. Du har også mulighed at slette din konto/data på CarDriveLog Kundepanel.

4.4 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvis du er oprettet som bruger på Website, sletter vi ikke dataene i din konto – du er ansvarlig og styrer de tidsperioder, som data opbevares i. Der er kontrolenheder i din konto, hvor du kan slette data på kontoniveauet (alle data i din konto). Website server hostes i Amsterdam (NL, EU) og Website scannes med SG Site Scanner vedr. Malware Scans og Blacklist Scans. Hostings firma har opdateret deres vilkår og betingelser i henhold til GDPR som sikring i forbindelse med indsamling og brug af persondata fra kunderne.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

5. Brug af referencer

Udbyderen har ret til at anvende brugerens navn (fx i forbindelse med en anmeldelse af en tjeneste i applikationen) som reference i Udbyderens markedsføring af CarDriveLog App eller Website.  På AppStore og GooglePlay har du selv ansvar og på din egen risiko at vurdere CarDriveLog App, hvor dit navn kan fremgå af vurdering. Udbyderen kan ikke gøres ansvarlig for dette forhold mellem dig og AppStore og GooglePlay. Endvidere har Udbyderen ikke ret til at bruge en brugers navn som reference i markedsføringen af CarDriveLog App og Website, såfremt en bruger skriftligt har frabedt sig dette ved henvendelse til Udbyderen.

6. Ændringer i Vilkårene

Udbyderen kan ændre og forbeholder sig ret til at opdatere de i Vilkårene indeholdte bestemmelser både i forhold til CarDriveLog App og Website.  Ændringer og opdateringer vil blive sendt til dig på den oplyste e-mailadresse og blive synlig på Website.

7. Opsigelse og ophævelse

Udbyderen kan – uden nogen særlig anledning og alene efter Udbyderen eget valg – opsige det aftaleforhold, der etableres mellem dig som bruger af CarDriveLog App, Websitet og Udbyderen, til ophør med omgående virkning. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst til Udbyderen.  Udbyderen kan endvidere ophæve det aftaleforhold, der etableres mellem dig som bruger af CarDriveLog App og Websitet og Udbyderen, til ophør med omgående virkning, såfremt du misbruger CarDriveLog App, Website  eller overtræder Vilkårene. Konsekvensen af, at aftalen opsiges eller ophæves, er, at du ikke længere må benytte CarDriveLog App eller Websitets tjenester.

8. Lovvalg og værneting

Vilkårene og det aftaleforhold, der etableres mellem Udbyderen og dig som bruger af CarDriveLog App og Website er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der relaterer sig til Vilkårene, din brug af CarDriveLog App/Website og/eller det mellem dig og Udbyderens etablerede aftaleforhold, skal afgøres af de danske domstole.

9. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Selvom det er i Udbyderens interesse at levere bedste oplevelse til dig, når du anvender tjenesterne (og vi vil meget gerne glæde vores kunder), er der visse ting, som vi ikke lover om tjenesterne. Vi forsøger at holde vores online tjenesters oppe, men de kan fra tid til anden være utilgængelige af forskellige årsager. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse betingelser og i det omfang, gældende lovgivning tillader det, leveres disse tjenester ”som de er og forefindes”, og Udbyderen fraskriver sig alle garantier, det være sig udtrykkelige, stiltiende eller lovpligtige, herunder salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, og ikke-krænkelse af rettigheder eller garantier angående tjenesternes tilgængelighed, pålidelighed eller nøjagtighed.

I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning, kan Udbyderen ikke holdes ansvarlig for noget indirekte tab, følgeskader, særskilt dokumenteret tab hændelige skader, begrundende skader eller andre skader eller brugstab, datatab, forretningstab, tab af indtægter eller tab af fortjeneste, (i hver tilfælde uanset om det er direkte eller indirekte), der opstår ved eller i forbindelse med tjenesterne og disse betingelser, og uanset om det er baseret på kontrakt, skadegørende handling, ansvar uden culpa, eller nogen anden juridisk teori, selv hvis Udbyderen er blevet adviseret om muligheden for disse skader, og selv hvis en beføjelse ikke opfylder egentlige formål.  

I det omfang gældende lovgivning overholdes, kan erstatningen for det samlede ansvar for Udbyderen, der opstår ved eller i forbindelse med tjenesterne og disse betingelser, ikke overstige den laveste værdi af det beløb som du har betalt til AppStore eller GooglePlay for brug af CarDriveLog App, som det drejer sig om i løbet af 12 måneder, før hændelsen, som medførte erstatningen. 

Som bruger af CarDriveLog App og Website accepterer du, at din anvendelse af CarDriveLog App og Website og de heri indeholdte tjenester, udelukkende anvendes for din egen risiko i det maksimale omfang, som det er tilladt i henhold til gældende lov.

10. Kontakt

Hvis du ønsker oplyst de oplysninger, som er registreret om dig hos Website eller CarDriveLog App, skal du rette henvendelse på eh@cardrivelog.dk eller telefon +45 2896 5572. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.