12 måneder
Efter din 60 dages gratis prøvepriode bliver det automatisk trukket beløb som dækker abonnement for 12 måneder.
Abonnementet giver dig fuld og ubegrænset adgang til alle funktioner og opdateringer på din smarte kørebog CarDriveLog App i lige så lang tid som du har betalt til.