Dokumentation

CarDriveLog App holder styr på alle kørselsdetaljer hele tiden. Dato, formål, antal kørte kilometer, automatisk beregninger m.fl.


Hvad er kørselsgodtgørelse?

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser. Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, som fx udgifter til benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark. Du kan læse mere om befordringsgodtgørelse, kilometerpenge og krav til kørselsregnskab her.

Satser for kørselsgodtgørelse 2019 

Kørsel (bil eller motorcykel) op til 20.000 km./år 3,56 kr./km
Kørsel (bil eller motorcykel) ud over 20.000 km./år 1,98 kr./km
Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,53 kr./km

Dokumentation 

Arbejdsgiver skal føre kontrol med:

Dokumentationskrav CarDriveLog App
Kørslens formål Ja
Kørslens mål med eventuelle delmål Ja
Dato Ja
Antal kørte kilometer Ja
Beregning efter satser Ja
Kørslen er i medarbejderens eget køretøj Ja

Du kan læse mere om SKAT dokumentation her .


Gratis downloads:


Prøv CarDriveLog App gratis i 60 dage.